Offerte
Aanvragen

Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stukadoorsbedrijf Oosterhuis.
Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring.
De laatste versie is aangepast op 25 mei 2018. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Stukadoorsbedrijf Oosterhuis, gevestigd te Scheemda aan de Koevenne 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02094124.


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn.
Hiernaast is Stukadoorsbedrijf Oosterhuis ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De gegevens die wij verzamelen.
De gegevens die wij verzamelen zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer, gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het offerte aanvraagformulier. De informatie uit het offerte aanvraagformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht.
Om u een goede service te kunnen bieden heeft Stukadoorsbedrijf Oosterhuis bovenstaande gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Stukadoorsbedrijf Oosterhuis is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Stukadoorsbedrijf Oosterhuis te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Stukadoorsbedrijf Oosterhuis aan te gaan.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.


Uitvoeren van de opdracht
Om de opdracht juist te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.


Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de uitgevoerde opdracht juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.


Communicatie
Om de communicatie omtrent uw opdracht en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw opdracht / factuur inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.


Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw adresgegevens en betaalgegevens.


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze medewerkers en ingehuurde derden, zoals voor het leveren van de materialen op locatie en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Deze derden zijn betrokken bij de uitvoering van de opdracht en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door voor de uitvoering van de opdracht. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd doormiddel van een bewerkersovereenkomst tussen Stukadoorsbedrijf Oosterhuis en een uitvoerende partij.

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Bij het bezoeken van de website verzamelen wij met behulp van cookies, statistieken en gegevens over uw bezoek aan de website.
Gebruik van cookies.


Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan
onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies
Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen te onthouden bij terugkerende bezoeken.


Social media cookies
Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google/YouTube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.


Analytische cookies
De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.


Cookies wissen en blokkeren
Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Stukadoorsbedrijf Oosterhuis niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Al onze verbindingen lopen versleuteld via SSL.

Bewaartermijn persoonsgegevens.
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw order af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook eenverzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stukadoorsbedrijf Oosterhuis
Dhr. T. Oosterhuis
Koevenne 1
9679 VG Scheemda
info@stukadoorsbedrijfoosterhuis.nl
Tel.: 06-29332429